(20-9-2017) Bình luận về kỹ thuật giá kỳ hạn arabica

Diễn biến giá hôm qua 19-9-2017:

London11:         1983-22 (2000-1967)

New York12: 135.35-5.00 (140.40-134.45)

Hai yếu tố làm giá arabica New York ngày 19-9-2017 sụp đổ. Về kinh doanh thời tiết: tin mưa tại các vùng cà phê arabica Brazil tuần sau, không cần nhiều, chỉ cần một lượng mưa nhỏ, sẽ kích mưa lớn trong tháng 10-2017, là mùa mưa chính của Brazil. Về mua bán chênh lệch: giữa 2 sàn arabica với robusta từ 34 cts/ trước đây lên 50 cts/lb và hôm qua kéo về 45 cts/lb, giữa tháng 12 với tháng 3 của sàn này, nói chung các nhà kinh doanh chuyển tháng từ 12-2017 sang 3-2018 bằng cách bán tháng gần đưa qua tháng xa.

Đóng cửa phiên hôm qua rớt đậm -5.00 cts/lb và chỉ nhỉnh 0.90 cts/lb so với giá đáy 134.45. Đà còn yếu nhất là nếu chuyển tháng như trên đã nói còn tiếp tục.

NY nhắm hướng xuống 133.15 (mức chỉnh Fibo 61,8% của khung 143.25 với 126.75).

NGUYỄN QUANG BÌNH

Nhận định kỹ thuật trên là góc nhìn riêng của người viết về hoạt động giá kỳ hạn trên các sàn cà phê, chỉ dùng  để tham khảo. Tác giả không sử dụng nó cho bản thân/cho người khác vì bất kỳ một mục đích kinh doanh kỳ hạn, hàng thực hoặc một sản phẩm dịch vụ kinh doanh nào. Kỹ thuật thị trường thường là một suy nghĩ và nhận định tức thời và ngắn hạn chứ không có ý định áp dụng cho dài hơi.

Xem thêm:

(20-9-2017) Thị trường cà phê: Sàn arabica giảm đậm kéo robusta rớt oan

(17-9-2017) Thị trường cà phê: Cần tạo sức bật cho giá robusta, nhưng bằng cách nào?

Hits: 25

quang cao