(4-7-2018) Bình luận kỹ thuật giá cà phê

Diễn biến giá hôm trước.

London

1685+8 (1687-1674)                         1677+6 (1680-1669)

New York:                 

111.90+0.25 (112.90-111.50)            115.30+0.20 (116.30-115.00)

Giá cách biệt giữa sàn NY với LDN A với R là 35.47 cts/lb (-)  – USDX 94.57 (–)    – BRLUSD 3.89 (+)

London đóng cửa 1685 +8 nhưng vẫn nằm dưới các mức BQĐ 20/50/100 ngày tương ứng với 1699/1730/1750. Hôm nay không có NY liệu London tranh thủ chạy? Dựa trên những gì đã xảy ra trong những lần trước, từ khu vực này London tăng.

Nhưng lưu ý tăng gì thì tăng đỉnh mới thấp hơn đỉnh cũ và đáy mới thấp hơn đáy cũ. Nên mức độ tăng trong những ngày này nếu có xảy ra chỉ kỳ vọng 1730-1740.

Nguyễn Quang Bình

Hits: 70