(5-7-2018) London tăng nhẹ, tạo nghi ngờ

Diễn biến hôm trước (NY nghỉ)

London

1689+4 (1695-1684)                     1681+4 (1687-1677)

New York:                 

111.90 (112.90-111.50)                115.30 (116.30-115.00)

Giá cách biệt giữa sàn NY với LDN A với R là 35.29 cts/lb (-)  – USDX 94.57 (0)    – BRLUSD 3.91 (-)

Giá kỳ hạn London đóng cửa tăng nhẹ. Không có NY hoạt động song song, thường London như không có sức sống. Nhưng trong tình hình này, đáng ra London phải mạnh mẽ vì người ta tin từ mức hiện tại London phóng lên. Nhưng London đã làm phụ lòng nhiều người.

Tăng 4$ khi đóng cửa, bức tranh kỹ thuật không thay đổi nhưng làm nghi ngờ thêm khả năng bùng phát như nhiều lần trước.

New York quay lại hoạt động hôm nay. Với sức mua cùn vào ngày 3-7, sàn này vẫn chưa chứng tỏ muốn mua bù để tăng lên lại.

Nguyễn Quang Bình

Hits: 155