(19-9-2017) Bình luận về kỹ thuật giá kỳ hạn robusta

DIỄN BIẾN KỲ HẠN

LONDON  2005+13 (2018-1990)
NEWYORK 140.35-1.05 (143.25-139.25)
ROBUSTA:
Một trong những yếu tố làm giá đảo chiều hôm qua London tăng New York giảm là các nhà kinh doanh tạo sóng trên chỉ số giá cách biệt. Chỉ số nay hiện nay trên 50 cts/lb so với trước đây 34 cts/lb.
Đang đắn đo là liệu 16 cts/lb đủ để cho New York quay đầu (bán) và mua London vì vị thế kinh doanh London nay qua dư bán nhẹ. Đó là nhìn theo hướng “giá cách biệt”.
Nhìn theo kỹ thuật, giá đóng cửa 2005$ tuy tăng nhưng chưa đủ sức bật vì khi chạm 2015-2018 ít người nhảy ra mua cứu London. London đang đứng giữa 2 dòng, khó phân định cho hướng đánh lên hay xuống.
London vẫn yếu. Phiên hôm nay London phải tăng 2020 mới thực sự chứng minh mình mạnh. Đường xuống đừng để chạm 1990 vì London bấy giờ muốn chúi xuống thấp.
NGUYỄN QUANG BÌNH
Xem thêm:

Hits: 860

quang cao