(15-9-2017) Bình luận nhanh về kỹ thuật giá kỳ hạn robusta

Lưu ý trước mở cửa: Theo dõi kỹ thị trường châu Á vì sáng sớm nay 15/09 Triều tiên lại bắn một quả tên lửa hành trình qua khỏi vùng trời Nhật bản.

Đóng cửa âm 10$ còn 1993$. Đạt đỉnh trong ngày 2008 nhưng bản thân giá robusta không đứng vững trên mức tâm lý quan trọng 2000 vì New York tỏ thái độ ban đầu khá lừng khừng.
Rõ ràng đợt tăng trước đó của London không nhờ chính mình. Bản thân kỹ thuật London vẫn yếu và nằm dưới các mức bình quân động quan trọng như 20 ngày@2038, 50 ng@2081, 100 ng@2053.
Chỉ trừ có một bất ngờ gì đó mới đẩy sàn này tăng lại như New York tăng cực mạnh chẳng hạn.

Nguyễn Quang Bình

Hits: 29