(18-10-2017) Thị trường cà phê: Vị thế kinh doanh của đầu cơ trên hai sàn kỳ hạn

Tính đến hết ngày khóa sổ liệt kê thứ Ba hàng tuần, ngày mới nhất là 10-10-2017, vị thế kinh doanh tổng hợp gồm cả kỳ hạn và quyền chọn của các quỹ đầu cơ đều ở vị thế dư bán gồm như sau:

Sàn cà phê chè arabica Ice New York đạt lượng dư bán lên 33.621 lô  tăng 2.582 lô so với kỳ báo cáo trước. Kỷ lục dư bán sàn này là 42.454 lô.

Sàn kỳ hạn cà phê vối robusta London giảm vị thế dư bán thêm xuống 1.152 lô so với trước đây là 2.424 lô.

PHẠM KỲ ANH

Hits: 26