(17-10-2017) Bình luận về kỹ thuật giá kỳ hạn cà phê

Diễn biến giá ngày giao dịch hôm qua 16-10-2017:

London:             

1988-21 (2012-1974)                              1954-28 (1984-1943)

New York:                  

123.75-2.70 (126.45-123.70)                 127.60 (130.05-127.55)

LONDON

Cuối tuần trước đóng cửa London cho ta cảm giác tích cực thì ngay đầu tuần đưa ta về tiêu cực. Các quỹ đầu cơ trên sàn London tháo chạy do New York quá yếu. Nếu ngày 13-10 London tăng mà không thèm nhìn New York thì hôm nay phải theo.

Đóng cửa giảm sâu nhưng vẫn ở trong khu vực dao động cũ, chỉ nghiên về tiêu cực đôi chút vì giá đi xuống quá sâu. Xét về lý thuyết, mức 1914 đang là đích thử nhưng cấu trúc vắt (+52$) vẫn là cửa ngăn để London khó bị chìm trong lũ dữ.

NEW YORK

New York tăng dư bán tuần trước, đáng ra điều đó sẽ làm giá sàn này tích cực. Nhưng không! Giá mất mốc 124.40 cts/lb đang làm người ta lo ngại rằng New York muốn thử xuống đến mức 119-120. Tuy vậy, xuống nữa thì phải bán thêm. Liệu các quỹ đầu cơ muốn bán thêm chục ngàn lô New York để đánh rới giá sàn này?

NGUYỄN QUANG BÌNH

Hits: 11

quang cao