(20-11-2017) Thị trường cà phê: Vị thế kinh doanh của đầu cơ trên hai sàn kỳ hạn

Tính đến hết ngày khóa sổ liệt kê thứ Ba hàng tuần, ngày mới nhất là 14-11-2017, vị thế kinh doanh tổng hợp gồm cả kỳ hạn và quyền chọn của các quỹ đầu cơ đều ở vị thế dư bán gồm như sau:

Sàn cà phê chè arabica Ice New York giảm lượng dư bán hết 4.051 lô từ lên 48.905 lô ngày 7-11 xuống còn 44.854 lô(tương đương với 764.312 tấn). Con số 48.905 lô là số kỷ lục lập tuần trước như đã nói.

Sàn kỳ hạn cà phê vối robusta London giảm 50 lô trong vị thế dư bán trước là 15057 lô xuống còn 15007 lô.

PHẠM KỲ ANH

Hits: 553 Comments

Comments are closed.