(24-9-2017) Thị trường cà phê: vị thế kinh doanh của đầu cơ trên hai sàn kỳ hạn

Tính đến hết ngày khóa sổ liệt kê thứ Ba hàng tuần, ngày mới nhất là 19-9-2017, vị thế kinh doanh tổng hợp gồm cả kỳ hạn và quyền chọn của các quỹ đầu cơ gồm như sau:

Sàn cà phê chè arabica Ice New York giảm mạnh lượng dư bán xuống từ 32.373 lô ngày 12-9 xuống còn 19.273 lô ngày 19-9 giảm 13.100 lô. Kỷ lục dư bán sàn này là 42.454 lô.

Sàn kỳ hạn cà phê vối robusta London tăng nhẹ vị thế dư bán từ 309 lô ngày 12-9 lên 1877 lô tăng 1568 lô.

PHẠM KỲ ANH

Xem thêm:

(19-9-2017) Thị trường cà phê: vị thế kinh doanh của đầu cơ trên hai sàn kỳ hạn

(22-9-2017) Thực sự Fed đã làm gì ngày 20-9-2017?

Hits: 84