(22-12-2017) Bình luận về kỹ thuật giá cà phê

Diễn biến giá cửa phiên ngày hôm trước

London:             

1705-7 (1721-1695)                                1705-8 (1721-1695)

New York:                  

122.25-0.90 (123.55-121.20)                 124.55-0.90 (125.80-123.60)

Giá cách biệt A vs R: 44.85

Hai sàn đều tệ. Người tham gia kinh doanh lơ là do muốn nghỉ Noel.

LONDON

Giao dịch yếu làm nản lòng nhiều người, đóng cửa giảm do các nước sản xuất và đầu cơ cùng bán.

Khuynh hướng tiêu cực. Giá mấy hôm nay gượng dậy không nổi chứng tỏ sức mua không có. Bức tranh kỹ thuật đường gần và xa còn xấu. Xuống 1695 trong phiên, hình như đang muốn xuống thăm lại 1676 chăng.

NEW YORK

Cũng chẳng khá hơn London về kỹ thuật dù lượng dư bán chưa thấy một ngày thoát cho ra trò. NY đang chờ chỉnh tăng 125.60 và 127.35 (50%/61,8% Fibo) của khung 133-118.30.  Tuy nhiên, mấy ngày qua kháng cự tại 124/124.80 quá mạnh. Cần phải vượt qua khu này mới mong tăng.

NGUYỄN QUANG BÌNH

Hits: 17

quang cao