(19-12-2017) Bình luận về kỹ thuật giá cà phê robusta

Diễn biến giá cửa phiên ngày hôm trước

London:             

1726-5 (1742-1720)                                1726+3 (1732-1720)

New York:                  

121.90+1.15 (123.80-121.50)                124.15+1.20 (125.95-123.70)

London cực kỳ trầm vắng trong khi New York về đóng cửa mức bình bình.

LONDON

Quá trầm vắng, dao động quá ít. Dù NY hoạt động khá tích cực, London vẫn từ chối. Nghe rằng Việt Nam bán nhiều. Thảo nào giá khó tăng.

Khuynh hướng kỹ thuật còn tiêu cực. Hướng về lâu về dài vẫn xấu. Tuy nhiên, nhờ New York đang trở mình cộng với hôm trước bản thân London lên 1770, khả năng thử 1770 chưa mất. Chỉ ngại Việt Nam bán ở khu vực 1750 giá sẽ khó lên như kỳ vọng.

New York không vượt khỏi 124.80, London chưa tỏ thái độ, đó là trường hợp hôm qua.

London đang chờ cú hích từ NY ờ 124.80 hay bản thân phải qua 1733 (BQĐ 20 ngày) mới có chút tích cực.

NGUYỄN QUANG BÌNH

Hits: 40

quang cao