(2-7-2018) Bình luận kỹ thuật giá cà phê

nguyễn quang bình

Đã nhiều lần trước đây, giá kỳ hạn London thường viếng về vùng 1671-1678, nhưng rồi từ đó bùng phát tăng mạnh lại. Những ngày gần đây, giới phân tích kỹ thuật thị trường thực sự lo ngại khi London phá đáy 1671 để chạm 1665-1668. Tuy nhiên, cũng từ đấy, London  lại phục hồi nhưng không mạnh như các lần trước mà chỉ chạm nhanh 1710 rồi quay xuống.

thitruongcaphe.net

Mất mốc tâm lý quan trọng 1700 và ngày 29/06 đóng cửa tại 1690, về kỹ thuật mà nói đó là tiêu cực. Nhưng xét về lịch sử, giá kỳ hạn London tuần qua tái diễn về thăm lại khu vực 1670-1699 rồi lại quay lên.

Đó là điểm tích cực duy nhất về phía kỹ thuật cần xem xét. Nếu xét từ đỉnh của giá London trước đó là 1845 và đáy mới đây 1665, nhìn theo mô hình Fibonacci, hướng lên từ đáy 1665 của 38,2%, 50% và 61,8%  tương ứng với giá trên đồ thị tại các mức 1734, 1755 và 1776. Các mức này cũng tương ứng với các điểm bình quân động 50 và 100 ngày tại 1733 và 1752.

Nếu New York không rớt mạnh để có thể gây ảnh hưởng xấu đến kỹ thuật giá London, kỳ vọng mức tăng trong những ngày tới 1735/1755 không phải là không có cơ hội.

NGUYỄN QUANG BÌNH

Hits: 279