Được mùa, được giá…mất ăn

Mỗi năm cà phê chỉ một mùa. Thế mà nhiều nơi nông dân không chắc đã hưởng được thành quả của suốt một chu kỳ kinh tế dài mười hai tháng của mình.