Nhận định kỹ thuật giá kỳ hạn cà phê cho  phiên giao dịch kỳ hạn cà phê 30-3-2017

 

Kết quả đóng cửa phiên giao dịch ngày 29-3-2017 cơ sở 5 và 7-2017:

Giá đóng cửa robusta Ice London

05/17    2171+3 (2176-2148)

07/17    2190+1 (2193-2170)

 

Giá đóng cửa arabica Ice New York

05/17    139.30+0.45 (140.30-137.55)

07/17    141.70+0.50 (142.65-139.95)

 

Dự kiến mở cửa sàn robusta chiều 29-3 quanh mức không đổi-giảm nhẹ. Khuynh hướng: London và New York trung tính – tích cực

Dựa trên hoạt động ngày 20-3, ta có thể nói như sau:

Tin xuất khẩu Việt Nam tăng là tiêu cực. Tuy nhiên, thái độ lừng khừng muốn tăng của London lại dựa trên yếu tố kỹ thuật. Hình như khi London chưa long nhong lên hoạt động vùng 2200, giá sàn này có vẻ như bức bối chuyện gì. Tuy nhiên để khẳng định được giá tăng mạnh như 2228 và 2279, thì dứt khoát London phải có đóng cửa trên 2200.

Giá New York tuy không tăng mạnh, ngày nhích xa một ít khỏi 138.55 cơ sở tháng 7-2017. Tính về kỹ thuật, đó là cơ sở để NY có cơ ho65u nhảy lên 146.85 tạo đà cho các mức cao hơn.

Nguyễn Quang Bình

Nhận định kỹ thuật trên là góc nhìn riêng của người viết về hoạt động giá kỳ hạn trên các sàn cà phê, chỉ dùng  để tham khảo. Tác giả không sử dụng nó cho bản thân/cho người khác vì bất kỳ một mục đích kinh doanh kỳ hạn, hàng thực hoặc một sản phẩm dịch vụ kinh doanh nào. Kỹ thuật thị trường thường là một suy nghĩ và nhận định tức thời và ngắn hạn chứ không có ý định áp dụng cho dài hơi.

Hits: 87