(31-3-2017) Các nhà kinh doanh khoanh sổ cuối quí, giao dịch cà phê chậm

 

Giá đóng cửa robusta Ice London

05/17    2161-10 (2184-2154)

07/17    2179-11 (2203-2174)

 

Giá đóng cửa arabica Ice New York

05/17    139.30+0 (140.05-138.60)

07/17    141.70+0 (142.40-141.00)

 

Hôm nay, ngày giao dịch kỳ hạn cuối tháng và cuối quý. Giá dao động phiên 30-3 không mạnh vì các hãng kinh doanh khoanh sổ.

Giá kỳ hạn London tăng/giảm trong khung 30 USD trong khi New York rất nhỏ, chỉ 2,40 cts/lb tháng 7-2017 (142.40/141).

Dự kiến sàn kỳ hạn London mở cửa chiều 31-3-2017 cơ sở tháng 5 và 7-2017 không đổi đến giảm nhẹ

NGUYỄN QUANG BÌNH

Hits: 83