Giờ giao dịch NY lùi lại 1 tiếng từ 29/10/18

Giờ giao dịch sàn Arabica New York sẽ tạm thay đổi giờ giao dịch chậm lại 1 tiếng bắt đầu từ 29/10- 2/11. Như vậy New York mở cửa lúc 16h15 và đóng cửa 00h30….