7/5/2014 Giá đóng cửa phiên hôm qua

London nghỉ. NY hoạt động một mình. Giá NY không rớt sâu là may khi có tin TT Mỹ áp thuế từ 10% lên 25% trên 200 tỷ USD hàng nhập khẩu từ TQ.

6/5/2019 Thị trường cà phê: Nhìn tuần cũ nói về tuần mới

Để có thêm so sánh giá thành sản xuất cà phê giữa Việt Nam và Brazil, tuần qua Brazil đã đưa ra tham khảo giá sàn ‘’hỗ trợ’’nếu thị trường kỳ hạn giảm sâu. Các mức hỗ trợ có thể là với arabica 1.522 Usd/tấn và robusta 880 Usd/tấn (Reuters).