(6-12-2017) Bình luận về kỹ thuật giá cà phê

Diễn biến giá ngày giao dịch hôm 5-12-2017:

London:             

1757+35 (1764-1717)                                      1747+27 (1756-1714)

New York:                  

127.40-1.10 (128.75-127.00)                        129.55-1.15 (130.90-129.15)

London rình rập vắt giá lại: thuận cho giá tăng như có lẽ tăng chưa bền lúc này. New York giảm: tới 2 bước lùi 1 bước: hướng tăng/giảm chưa rõ ràng.

LONDON

Bức tranh kỹ thuật về đường xa vẫn theo hướng yếu. Khả năng về viếng lại 1699 cơ sở tháng 3-18 vẫn còn dù hôm qua đi ngược lại theo hướng tăng.

Khuynh hướng tích cực nhưng chỉ tạm thời, không bền. Giá London hôm qua tăng có thể hiểu ngầm rằng trước khi về giảm xuống 1699 và xa hơn khả năng sàn này tăng vài nấc nữa đã mới quay đầu, nhất lại là các nhà đầu cơ đang chuẩn bị  chuyển tháng bán tháng 1-18 chuyển sang mua tháng 3-18.

NEW YORK

Dù giá New York xuống như đe dọa xuống nữa, lượng dư bán trên sàn nay sẽ không đẩy sâu nhiều nếu đầu cơ thực sự muốn bán…vì lượng dư bán nay còn nhiều (42 ngàn lô).

Khuynh hướng yếu. Giá có thể vẫn đi loanh quanh trong khu vực 133-124.85. Đến khi nào vượt khỏi khung này với lượng giao dịch cực lớn, bấy giờ lên hay xuống từ 5-8 cts.

NGUYỄN QUANG BÌNH

Hits: 30

quang cao