(5-9-2017) Thị trường cà phê: vị thế kinh doanh của đầu cơ trên hai sàn kỳ hạn

Tính đến hết ngày khóa sổ liệt kê thứ Ba hàng tuần, ngày mới nhất là 29-8-2017, vị thế kinh doanh tổng hợp gồm cả kỳ hạn và quyền chọn của các quỹ đầu cơ gồm như sau:

Sàn cà phê chè arabica Ice New York tiếp tục tăng mạnh lượng dư bán  lên 26.362 lô so với tuần trước đó chỉ 14.892 lô ngày 22-8. Kỷ lục dư bán sàn này là 42.454 lô.

Sàn kỳ hạn cà phê vối robusta London tăng nhẹ vị thế dư mua từ 20.640 lô tuần trước đó lên 20.677 +37 lô.

PHẠM KỲ ANH

Xem thêm:

(30-8-2017) Thị trường cà phê: vị thế kinh doanh của đầu cơ trên hai sàn kỳ hạn

(11-5-2017) Giá cà phê rớt là do các quỹ đầu cơ – ICO

(30-8-3017) Thị trường cà phê: Các nước xuất khẩu cần xem lại cách mua bán hàng thực

Hits: 76