(19-8-2018) Vị thế kinh doanh: Lượng dư bán NY tăng kỷ lục mới

Tính đến hết ngày khóa sổ liệt kê thứ Ba hàng tuần, ngày mới nhất là 14-8-2018, vị thế kinh doanh tổng hợp gồm cả kỳ hạn và quyền chọn của các quỹ đầu cơ như sau:

Sàn cà phê chè arabica Ice New York tiếp tục lượng dư bán thêm 3.435 lô đạt kỷ lục mới 100.533 từ 97.098 lô tuần trước đó. Như vậy, NY lại phá kỷ lục dư bán cũ lập tuần trước là 97.098.

Sàn kỳ hạn cà phê vối robusta London giảm chỉ 2.072 lô dư bán xuống còn 31.633 so với tuần trước đó là 33.705 lô.

PHẠM KỲ ANH

Hits: 488