(17-08-2018) London lấy lại những gì đã mất, giá tháng 09 tăng mạnh

Diễn biến hôm trước

London

1668+25 (1672-1642)     1596+4 (1605-1592)

New York:                  

101.70-0.70 (103.55-101.30)             105.35-0.65 (107.10-104.90)

Giá cách biệt giữa sàn NY với LDN A với R là 26.04 cts/lb (–)  – USDX 96.65 (-)    – BRLUSD 3.90 (=)

London tháng 11-18

Khung dao động tháng 09/18 hẹp 1673-1655 rộng 1691-1663

Khung dao động tháng 11/18 hẹp 1603-1582 rộng 1608-1590

New York tháng 12-18

Khung dao động tháng 09/18 hẹp 102.40-99.90 rộng 103.10-98.60

Khung dao động tháng 12/18 hẹp 106-103.60 rộng 108-104.50

London tháng 09/18 đã lấy lại những gì đã mất trong ngày 15/08. Tháng 09/18 nay vắt giá so với tháng 11/18 đến 77 $ khi đóng cửa. Tiếc cho London không vượt khỏi 1672 vì New York yếu cuối phiên.

New York yếu còn do đồng BRL yếu chưa được cải thiện. Mức tâm lý quan trọng 1.00 trên New York đang được dòm ngó một cách thận trọng.

Hits: 430