Thị trường cà phê: vị thế kinh doanh của đầu cơ trên hai sàn kỳ hạn

(20-6-2017) Tính đến hết ngày khóa sổ liệt kê thứ Ba hàng tuần, ngày gần nhất là 13-6-2017, vị thế kinh doanh tổng hợp gồm cả kỳ hạn và quyền chọn của các quỹ đầu cơ đều bán gồm như sau:

Sàn cà phê chè arabica Ice New York tăng mạnh vị thế dư bán thêm 3.654 lô để lên 30.665 lô so với 6-6 là 27.011 lô.

Sàn kỳ hạn cà phê vối robusta London tăng dư mua lượng nhỏ với 331 lô lên 18.956 lô so với 18.625 lô ngày 6-6-2017.

Theo ước đoán bên ngoài, với giá New York rớt liên tục tuần trước, lượng dư bán nay có thể 36.000 lô.

PHẠM KỲ ANH

Hits: 79