Tồn kho cà phê tháng 05-2017 vùng Bắc Mỹ tăng

(20-6-2017) Báo cáo tồn kho cà phê Bắc Mỹ của Hiệp hội Cà phê nhân (GCA) mới nhất cho biết rằng tính đến cuối tháng 5-2017, lượng cà phê đếm được tại các kho cảng vùng Bắc Mỹ là 7.114.523 bao (60 kg x bao), tăng 224.169 bao tức 3,25% so với cùng kỳ năm 2016.

Lượng tồn kho trên chỉ tính trong các kho cảng mà không tính cà phê đã nằm tại các điểm rang xay, trên đường đi…Nếu như mỗi tuần ước vùng tiêu thụ này tiêu tốn hết 560.000 bao, cú nhân thêm 4 tuần, ta sẽ có chừng 9,5 triệu bao cà phê, tương ứng với 17 tuần sử dụng.

NGUYỄN QUANG BÌNH

Hits: 38

quang cao