Thị trường cà phê: vị thế kinh doanh của đầu cơ trên hai sàn kỳ hạn

(26-6-2017) Tính đến hết ngày khóa sổ liệt kê thứ Ba hàng tuần, ngày gần nhất là 20-6-2017, vị thế kinh doanh tổng hợp gồm cả kỳ hạn và quyền chọn của các quỹ đầu cơ đều bán gồm như sau:

Sàn cà phê chè arabica Ice New York tăng mạnh vị thế dư bán thêm 5.004 lô để lên 35.669 lô so với 13-6 là 30.665 lô. Ước đến cuối tuần trước, lượng bán khống trên sàn này có thể đã trên 40.000 lô.

Sàn kỳ hạn cà phê vối robusta London tiếp tục tăng dư mua  với  2.603 lô lên 21.559 lô so với 18.956 lô ngày 13-6-2017.

PHẠM KỲ ANH

Hits: 31

quang cao