(8-9-2017)  Bình luận nhanh kỹ thuật giá kỳ hạn cà phê arabica

Diễn biến giá hôm qua 7-9-2017:

London11:         1950+5 (1958-1918)

New York12: 129.15+1.25 (129.90-127.10)

Cuối cùng, New York không thủ được 126.75 và quyết định chỉnh tăng để đóng cửa +1.25 đạt 129.15 như đã thấy. Sức cản 130 đang đè nặng nhưng New York cần vượt khỏi 132 cts/lb tức điểm chạm bình động (BQĐ) 20 ngày. Qua mức ấy nhắm hướng 137 khi trượt khỏi khu vực 135 cts/lb. Kỹ thuật yếu song sức mua bù đang xuất hiện.

NGUYỄN QUANG BÌNH

Viber/Whatsapp/Tel: 094 9393 283

Xem thêm:

(7-9-2017)Bình luận nhanh kỹ thuật giá kỳ hạn arabica trước mở cửa

(7-9-2017) Bình luận nhanh: Có khi nào giá robusta xuống dưới 1900?

(5-9-2017) Thị trường cà phê: vị thế kinh doanh của đầu cơ trên hai sàn kỳ hạn

Nhận định kỹ thuật trên là góc nhìn riêng của người viết về hoạt động giá kỳ hạn trên các sàn cà phê, chỉ dùng  để tham khảo. Tác giả không sử dụng nó cho bản thân/cho người khác vì bất kỳ một mục đích kinh doanh kỳ hạn, hàng thực hoặc một sản phẩm dịch vụ kinh doanh nào. Kỹ thuật thị trường thường là một suy nghĩ và nhận định tức thời và ngắn hạn chứ không có ý định áp dụng cho dài hơi.

Hits: 79