(7-9-2017) Bình luận nhanh: Có khi nào giá robusta xuống dưới 1900?

Diễn biến giá hôm qua 7-9-2017:

London11:         1945-24 (1986-1914)

New York12: 127.90-0.05 (128.65-126.75)

Giao dịch hôm qua có lúc xuống 1914$ thì khả năng xuống dưới 1900 là dễ dàng. Nên câu hỏi của đề bài là thừa.

Sau 7 ngày, đỉnh và đáy gọt mất 200$/tấn, quá kinh khủng. Tuy nhiên, đúng rằng kỹ thuật thì quá tệ nhưng cũng cần công bằng nhìn nhận rằng thoát khỏi đáy thấp để vươn lên 1945$ đóng cửa (+31$ từ đáy) là một điểm tích cực.

Hy vọng sau 7 ngày giá xuống, London cần một vài bữa chỉnh rồi mới hại hồi phân giải.

New York sẽ có bài bình luận riêng.

NGUYỄN QUANG BÌNH

Nhận định kỹ thuật trên là góc nhìn riêng của người viết về hoạt động giá kỳ hạn trên các sàn cà phê, chỉ dùng  để tham khảo. Tác giả không sử dụng nó cho bản thân/cho người khác vì bất kỳ một mục đích kinh doanh kỳ hạn, hàng thực hoặc một sản phẩm dịch vụ kinh doanh nào. Kỹ thuật thị trường thường là một suy nghĩ và nhận định tức thời và ngắn hạn chứ không có ý định áp dụng cho dài hơi.

Hits: 48

quang cao