(8-9-2017)  Bình luận nhanh kỹ thuật giá kỳ hạn cà phê robusta

Diễn biến giá hôm qua 7-9-2017:

London11:         1950+5 (1958-1918)

New York12: 129.15+1.25 (129.90-127.10)

Không trượt khỏi mức chắn dưới 1913 và từ 1914$, London phục hồi. Hôm qua có ngày tăng để cắt chuỗi 7 ngày liên tiếp giảm. Tính theo kỹ thuật, London còn tệ lắm nhưng các nấc phải vượt ở các khu vực 1980</2025< để khẳng định hướng phục hồi bền vững. Tuy nhiên cách làm giá trên London khá “ghê rợn” nên từ khu vực này giá dao động trong khung 1900-2000 là chuyện dễ thấy. Xuống dưới 1900, giá London trở nên xấu. Kỹ thuật xấu. Dao động rất khủng khiếp do thanh lý vắt giá chăng?

NGUYỄN QUANG BÌNH

Viber/Whatsapp/Tel: 094 9393 283

Xem thêm:

(4-9-2017) Thị trường cà phê: Nhìn giá kỳ hạn theo yếu tố kỹ thuật cho tuần này

(7-9-2017) Bình luận nhanh: Có khi nào giá robusta xuống dưới 1900?

Nhận định kỹ thuật trên là góc nhìn riêng của người viết về hoạt động giá kỳ hạn trên các sàn cà phê, chỉ dùng  để tham khảo. Tác giả không sử dụng nó cho bản thân/cho người khác vì bất kỳ một mục đích kinh doanh kỳ hạn, hàng thực hoặc một sản phẩm dịch vụ kinh doanh nào. Kỹ thuật thị trường thường là một suy nghĩ và nhận định tức thời và ngắn hạn chứ không có ý định áp dụng cho dài hơi.

 

Hits: 42

quang cao