(24-7-2017) Thị trường cà phê: Bình luận nhanh trước mở cửa

Sàn kỳ hạn arabica có thêm một tuần tăng: điều này không bất ngờ vì lượng dư bán hàng giấy còn nhiều, đến 11-7 vẫn còn 41.057 lô (hay 700.000 tấn) so với sàn robusta dư mua 19.291 lô hay 192.910 tấn. Dư bán phải thanh lý mua nên giá tăng, dư mua thanh lý bán nên giá giảm.

Dù các nước xuất khẩu arabica thấy giá cao, đưa hàng ra bán nhưng sức thanh lý mua của đầu cơ đủ mạnh đưa giá đóng cửa lên quá mức bình quân động (BQD) 100 ngày là 136.30 để chốt 136.55. Tích cực. Nhưng lưu ý các nước xuất khẩu đang chấp nhận bán giá 136 trở lên!

Sức mạnh bên sàn arabica đã nâng bổng giá robusta khỏi khu vực BQD 100 ngày là 2100-2110 để đóng cửa 2143$/tấn. Đến đây, vẫn ở thế lưng chừng. Nhưng từ nay đường xuống khá hạn hữu vì chạm 2099 rồi lên. Khu vực dao động 2064 và 2177 là những nút chặn quan trọng để quyết định hướng xuống/lên của sàn này.

NGUYỄN QUANG BÌNH

Nhận định kỹ thuật trên là góc nhìn riêng của người viết về hoạt động giá kỳ hạn trên các sàn cà phê, chỉ dùng  để tham khảo. Tác giả không sử dụng nó cho bản thân/cho người khác vì bất kỳ một mục đích kinh doanh kỳ hạn, hàng thực hoặc một sản phẩm dịch vụ kinh doanh nào. Kỹ thuật thị trường thường là một suy nghĩ và nhận định tức thời và ngắn hạn chứ không có ý định áp dụng cho dài hơi.

Hits: 27