(11-5-2017) Tình hình giá thị trường hồ tiêu

Giá hồ tiêu xô tại Kochi chốt mức 53.600 INR/tấn, giữ ở mức cũ của ngày 8 và 9/5/2017. Tuy nhiên, đó là mức thấp nhất tính từ hai chục ngày nay.

Trong khi đó, cũng tại Kochi, giá hồ tiêu sơ chế giảm 500 INR còn 55.600 INR/tấn, giảm nhanh so với vài ngày trước.

Giá hồ tiêu xô tại một số nơi ở Việt Nam quanh mức 93-94 triệu đồng/tấn.

QUAN DI SƠN

Hits: 28