(11-5-2017) Bình luận ngắn tình hình kỹ thuật hai sàn cà phê hôm nay

Giá đóng cửa robusta Ice London

07/17    2014-6 (2026-2006)

09/17    2032-7 (2043-2025)

Giá đóng cửa arabica Ice New York

07/17    136.65+1.50 (136.80-134.80)

New York lên lại gần chạm mức 137.50. Nếu có lúc nào đó chạm và vượt qua mức này, có thể kéo các nhà đầu cơ London nhảy vào mua giúp giá tăng. New York dưới mức ấy, London sẵn sàng chờ cho đến khi New York vượt qua mức ấy như à 137.80-138 chẳng hạn.

Đó là cơ hội của London. Còn nếu nói riêng London, bản thân khó đi xa mà đang lúng túng trong khu vực này, 2010-2024. London khó đi xa hơn nếu không có sức đẩy của New York như đã nói. London phải vượt khỏi các mức 2053 và 2064 với lượng giao dịch lớn mới nói chuyện tăng. Điều này trong ngày hôm nay đối với bản thân sàn này là khó.

NGUYỄN QUANG BÌNH

Nhận định kỹ thuật trên là góc nhìn riêng của người viết về hoạt động giá kỳ hạn trên các sàn cà phê, chỉ dùng  để tham khảo. Tác giả không sử dụng nó cho bản thân/cho người khác vì bất kỳ một mục đích kinh doanh kỳ hạn, hàng thực hoặc một sản phẩm dịch vụ kinh doanh nào. Kỹ thuật thị trường thường là một suy nghĩ và nhận định tức thời và ngắn hạn chứ không có ý định áp dụng cho dài hơi.

Hits: 49