(10-5-2017) Bình luận ngắn tình hình kỹ thuật hai sàn cà phê hôm nay

Giá đóng cửa robusta Ice London

07/17    2020-7 (2042-2008)

09/17    2039-6 (2059-2027)

Giá đóng cửa arabica Ice New York

07/17    135.15-1.75 (137.00-134.80)

Chỉ trong vòng chưa đầy một tuần, cả London và New York sút 2 lần không làm bàn (không vượt qua điểm Fibo 50%).

Như trên sân bóng đá, cà phê cũng vậy, bên dương không làm bàn thì âm sẽ thắng thế. Xem có đúng vậy không nhé.

NGUYỄN QUANG BÌNH

Xem thêm bài “Nhận định giá cà phê tuần này…” tại đây.

Hits: 33