(6-5-2017) Giá hồ tiêu tại Ấn độ giảm sâu

Giá hồ tiêu xô trên thị trường hàng thực ở Kochi (Ấn độ) giảm xuống mức thấp mới, chốt tại 53.900 INR/tấn vào ngày 4-5-2017, đấy là mức thấp nhất tính từ hơn nửa tháng…