Tiền ảo, vì sao dễ lừa?

Lối chơi bầy đàn, người này rủ người kia tham gia, không chỉ vì lý do cùng giúp nhau kiếm tiền to mà phần khác khi anh em, bạn bè người thân của mình tham gia, thấy mình yên tâm hơn vì… cũng có bạn đồng hành.

So hơn thua hay nên đo khác biệt?

Lứa anh em bạn bè tôi nay đều trên lục tuần, thậm chí có ông bảy chục tuổi ngoài, nhiều người thành danh nhưng cũng không thiếu anh ít may mắn trong sự nghiệp. Thế…