blog

Kỳ thi nào nên là kỳ thi quốc gia?

Một học sinh phổ thông có thể đạt điểm 9-10 với một bài thi hóa sinh chung chung, nhưng để trở thành một bác sĩ tương lai, trường y khoa có những “thuật” sát hạch riêng để tìm ra và đào tạo một thầy thuốc đủ khả năng trong tương lai. […]

blog

Giáo dục cũng “phước chủ may thầy”

ông kéo tôi vào nhà ông, vẽ ra ba vòng tròn và đặt tên cho từng vòng tròn ấy bằng ba chữ: Chân, Thiện, Mỹ. Ở giữa các vòng tròn ấy có một khu giao nhau như là một tập hợp, ông nói: “Con à, theo thầy, có Chân không, chưa đủ; có Thiện không, chưa xong; có Mỹ không, chưa tròn”. Chính cái chữ “Thành” […]