(23-8-2017) Thị trường cà phê: Tanzania mất mùa cà phê

Thu hoạch cà phê tại Tanzania đang tiến hành, trễn đi mất từ 3 đến 4 tuần so với năm 2016. Nghe rằng sản lượng năm nay cũng mất, ước đến 25%. Ước năm nay Tanzania sản xuất chừng 900.000 bao trong đó 65% arabica và 35% robusta.

PHẠM KỲ ANH

Xem thêm:

(22-8-2017) Thị trường cà phê: HTX cà phê Brazil báo mất mùa lớn

(11-8-2017) Thị trường cà phê: Thấy gì khi xuất khẩu cà phê Brazil giảm.

Hits: 238