(22-8-2017) Thị trường cà phê: HTX cà phê Brazil báo mất mùa lớn

Cooxupe, hợp tác xã sản xuất và xuất khẩu cà phê lớn nhất thế giới của Brazil cho hay họ phải tăng mức mất mùa 15% do họ tự đánh giá các cường cà phê họ quản lý lên 30%, cả HTX nay chỉ đạt 14 triệu bao.

Mưa thất thường cộng với sâu đục thân, đục trái dã làm giảm đáng kể sản lượng của các vườn HTX này quản lý.

Tuần trước, hầu hết các vùng trồng arabica của Brazil có mưa như robusta thì khô hanh. Mưa như thế sẽ làm một phần diện tích bung hoa sớm, có thể gây mất mùa chứ không như dự kiến cũ “rất được mùa”.

PHẠM KỲ ANH

Bài đọc thêm:

(11-8-2017) Thị trường cà phê: Thấy gì khi xuất khẩu cà phê Brazil giảm.

(9-8-2017) Thị trường cà phê: Quanh quẩn với sản lượng cà phê Brazil

Hits: 50

quang cao