(23-8-2017) Thị trường cà phê: Sản lượng và xuất khẩu cà phê Rwanda

Kết thúc năm tài chính 2016-17 vào tháng 6-2017, Rwanda cho biết sản lượng cà phê tính theo năm tài chính so với năm trước giảm 26.503 bao hay 7,94% chỉ đạt 307.319 bao. Xuất khẩu cà phê trong năm tài chính 2016-17 đạt 308.374 bao, giảm 5,41% hay 17.637 bao ít hơn so với năm ngoái.

QUAN DI SƠN

Xem thêm:

(2-8-2017) Thị trường cà phê: Xuất khẩu cà phê thế giới tăng (ICO)

(18-8-2017) Thị trường cà phê: Tin cung-cầu tích cực nhưng chưa ảnh hưởng tích cực đến giá arabica

Hits: 15

quang cao