(22-8-2017) Bình luận nhanh: Điểm lưu ý quan trọng cho sàn arabica

Diễn biến giá hôm qua 21-8-2017:

London11:         2119+18 (2131-2098)

New York12: 130.15-1.55 (132.60-129.80)

Tình huống trên New York không như ý muốn của bài bình luận cuối tuần trước. Sàn này quay đầu giảm. Dấu hiệu giá giao dịch hôm qua nằm dượi mức cuối tuần trước là điều cần quan tâm vì khá tiêu cực.

Nếu một khi giá quay về dưới 130, đặc biệt nếu đóng cửa dưới mức ấy, sẽ là điềm chỉ rằng New York muốn chỉnh xuống theo Fibo 68,4% tại 127.60 của khung dao động đỉnh 147.25 và đáy 115.50.

Trên sàn London, các nhà đầu cơ đangt lợi dụng cấu trúc vắt giá khá nhuần nhuyễn. Giá lên để giãn cấu trúc vắt, giá xuống để co lại cấu trúc này. Khung 2077-2177 vẫn là vùng kiếm ăn béo bở cho họ.

Các tin cung-cầu hiện tại chỉ để phục vụ cho lợi ích trên của họ.

Xem thêm:

(21-8-2017) Thị trường cà phê: Dự báo hướng giá kỳ hạn tuần này (đến 26/08/17)

(22-8-2017) Thị trường cà phê: giá robusta London hưởng lợi nhờ xa mặt trời

(18-8-2017)  Bình luận nhanh kỹ thuật giá cà phê trước mở cửa

NGUYỄN QUANG BÌNH

Nhận định kỹ thuật trên là góc nhìn riêng của người viết về hoạt động giá kỳ hạn trên các sàn cà phê, chỉ dùng  để tham khảo. Tác giả không sử dụng nó cho bản thân/cho người khác vì bất kỳ một mục đích kinh doanh kỳ hạn, hàng thực hoặc một sản phẩm dịch vụ kinh doanh nào. Kỹ thuật thị trường thường là một suy nghĩ và nhận định tức thời và ngắn hạn chứ không có ý định áp dụng cho dài hơi.

Hits: 50

quang cao