Sản lượng cà phê 2017/18 của Tanzania tăng 10%

(22-6-2017) Sản lượng cà phê nước châu Phi Tanzania niên vụ tới 2017/18 ước tăng 9,52% đạt 1,15 triệu bao. Tanzania là nước xuất khẩu cả arabica (52%) và robusta (48%). Do tiêu thụ trong…