(2-5-2018) Xuất khẩu cà phê Indonesia giảm 65%

thitruongcaphe.net,nguyenquangbinh

Xuất khẩu cà phê Indonesia tháng 4-2018 chỉ đạt 4.011 tấn, giảm 65% so với cùng kỳ năm 2017 và là tháng thứ 8 có lượng xuất khẩu giảm. Thảng-2018 xuất khẩu cà phê nước này đạt 4.280 tấn.

Tháng XK (tấn) +/-% (năm/năm)
4-18

4,011.0

-65

3-18

4,280.2

-75

2-18

4,042.1

-72

1-18

3,342.8

-71

2017
12

8,649.1

-71

11

13,347.6

-57

10

10,921.4

-71

9

20,510.0

-28

8

35,522.8

12

7

33,287.9

49

6

17,777.2

10

5

16,798.4

97

4

11,495.8

76

3

16,789.4

104

2

14,321.7

8

1

11,509.9

-9

cả năm 2017 

210,931.2

-14

cả năm 2016

246,599.7

-26

cả năm 2015

332,489.4

50

cả năm 2014

221,242.6

-38

cả năm 2013

355,771.2

80

cả năm 2012

197,421.9

0.2

 Phạm Kỳ Anh, theo Reuters

Hits: 72

quang cao