(2-5-2018) Xuất khẩu cà phê Indonesia giảm 65%

Xuất khẩu cà phê Indonesia tháng 4-2018 chỉ đạt 4.011 tấn, giảm 65% so với cùng kỳ năm 2017 và là tháng thứ 8 có lượng xuất khẩu giảm. Thảng-2018 xuất khẩu cà phê nước này đạt 4.280 tấn.