(22-6-2018) Giá cà phê hai sàn lạc nhau

London

1717+11 (1717-1694)                      1701+6 (1702-1680)

New York:                 

112.35-1.30 (113.75-112.00)           116.25-0.40 (117.30-115.25)

Giá cách biệt giữa sàn NY với LDN A với R là 39.1 cts/lb (-)  – USDX 94.74 (-)    – BRLUSD 3.76 (-)

London vẫn dao động trong khung hẹp, phiên hôm qua 1702-1680 nhưng chốt tại 1701. Đóng cửa +6 và đà tăng cuối phiên còn. Lên trên 1700 có chút hy vọng nhưng vẫn chưa vượt 1707.

Nếu như giá tăng tiếp, có thể kéo lên 1725-1735 rồi chuồi xuống lại. Giá London có thể tăng/giảm mạnh khi vượt khỏi 1735 (tăng) và 1670 (giảm).

Dù vậy, cần nói rằng đường tăng rất gập ghềnh với các mức kháng cự nằm tại các đường biên 1750 và 1770, trong khi mất 1670 giá có thể rơi tự do xuống đến 1620/1600.

New York đóng cửa âm khẳng định mình yếu hơn London. Dù cuối phiên chỉ số USD giảm, NY vẫn không lên được dù trong phiên có lúc phục hồi khá mạnh.

Đường biên để giá có thể sụp nay nằm tại 115.25, mức thấp hôm qua.

Nguyễn Quang Bình

Hits: 410