(14-7-2017) Thị trường cà phê: Bình luận nhanh trước mở cửa

Diễn biến giá hôm qua 13-7-2017:

London 2145+48 (2151-2102)

New York 131.20+3.60 (131.85-127.80)

Trên sàn arabica, vượt khỏi 130 tức quanh mức bình quân động (BQD) 50 ngày, giá có vẻ thoải mái đi lên. Còn mức BQD 100 ngày ở 135.40 còn phải đạt trong những ngày tới để nhắm hướng 144.35 tức BQD 200 ngày. Chỉ cần vượt 135.40, rất có thể các quỹ đầu cơ sẽ cuống giò mua lại để thanh lý dư bán.

Nằm nơi chắc chắn trên xa mức BQD 200 ngày, giá robusta vững tin hơn. Nhiệm vụ đơn giản hiện nay là làm sao sàn này vượt 2177 để tìm đường hoạt động vùng cao 2200.

NGUYỄN QUANG BÌNH

Nhận định kỹ thuật trên là góc nhìn riêng của người viết về hoạt động giá kỳ hạn trên các sàn cà phê, chỉ dùng  để tham khảo. Tác giả không sử dụng nó cho bản thân/cho người khác vì bất kỳ một mục đích kinh doanh kỳ hạn, hàng thực hoặc một sản phẩm dịch vụ kinh doanh nào. Kỹ thuật thị trường thường là một suy nghĩ và nhận định tức thời và ngắn hạn chứ không có ý định áp dụng cho dài hơi.

Hits: 20

quang cao