(15-7-2017) Thị trường cà phê: New York tăng để lại London phía sau

Giá cà phê trên 2 sàn kỳ hạn tăng mạnh, giao dịch trên sàn robusta có lúc chạm 2162$ nhưng đáng tiếc đóng cửa lùi về 2146+1$ do áp lực bán từ các nước sản xuất và mua bán chèo, mua New York bán London.

Giá arabica tăng 2.50 cts/lb chốt 133.70 khi đóng cửa khi vượt khỏi 131.30 chắc chắn.

Đồng USD giảm mạnh (-0,6%) cũng là yếu tố thuận lợi cho sàn arabica lên thoải mái. Giá hàng hóa nương theo sự mất giá của đồng USD nên tăng đều. Chỉ số rỗ hàng hóa CRB dương 1,8% muốn vượt khỏi mức bình quân động 40 ngày.

Đồng BRL tăng nhờ đồng USD giảm đã giúp giá arabica lên 133.70 khi đóng cửa, là mức cao nhất tính từ tháng 5-2017 đổ lại.

Không vượt 2177$ khi có điều kiện rất tốt là một yếu tố cần lưu ý. Đây có thể là chiêu bán London mua New York và chính các quỹ đầu cơ chưa cho London lên vì yếu tố kinh doanh tài chính hơn cung cầu.

Cấu trúc vắt giá London 76$ (2165/2089)

NGUYỄN QUANG BÌNH

Hits: 18

quang cao