(14-7-2017) Thời tiết vùng cà phê Brazil

Từ hôm nay đến 16-7 (giờ Brazil), hơi ẩm ngoài khơi đưa mưa nhẹ vào vùng Espirito Santo, vùng trung Minas Gerais và nam Bahia; nhưng vùng khác như Parana, Sao Paolo và nam Minas Gerais, Cerrado hanh khô.

Tuần tới, có rét nhưng chưa đến mức đậm và hại cây cà phê. Đặc biệt ngày thứ ba 18-7 nền nhiệt độ xuống nhưng không tạo sương giá.

PHẠM KỲ ANH

Hits: 153

quang cao