(12-5-2017) Sản lượng vụ mới cà phê Brazil ước 51,1 triệu bao-Safras

Sản lượng cà phê Brazil năm 2017 ước đạt 51,1 triệu 60kg bao, ước báo này có cao hơn lần trước phát hành trong tháng 1-2017 là 51 triệu bao, các nhà phân tích thuộc Safras & Mercado nói thế.

Năn nay được cho là Brazil vào chu kỳ mất, năm ngoái được, và như vậy năm sau 2018 lại vào chu kỳ được do phát triển sinh lý của cây arabica Brazil.

Sản lượng cà phê Brazil năm 2016 chỉnh tăng lên 55,5 triệu bao, so với trước đây chỉ nói 55,1 triệu bao.

Safras & Mercado là một hãng tư vấn. Hãng này cho rằng dù năm nay Brazil vào chu kỳ mất nhưng sản lượng vẫn khá.

Năm 2017, sản lượng arabica Brazil ước chỉ đạt 39,6 triệu bao so với năm 2016 đến 45,9 triệu bao. Sản lượng robusta năm 2017 đạt 11,5 triệu bao so với năm trước là 9,6 triệu bao.

Theo hãng này, tính đến 8-5, trên toàn Brazil thu hái được chừng 6% hay tương đương với 3,2 triệu bao.

Giá kỳ hạn 2 sàn cà phê đều có giá đóng cửa âm: robusta London -30 chốt 1984$/tấn và arabica New York xuống 134.25-2.40 cts/lb.

Dự kiến mở cửa tháng 7-2017 sàn robusta London ngày 12-5 không đổi- Khuynh hướng: cả hai sàn tiêu cực.

NGUYỄN QUANG BÌNH   

Hits: 20

quang cao