(12-5-2017) Bình luận ngắn tình hình kỹ thuật hai sàn cà phê hôm nay

Giá đóng cửa robusta Ice London

07/17    1984-30 (2022-1974)

09/17    2003-29 (2041-1994)

Giá đóng cửa arabica Ice New York

07/17    134.25-2.40 (137.35-133.45)

Sau khi chạm tối đa 137.35 như nhữ mồi, New York tuột dốc, giảm sâu đến 3.20 cts/lb so với mức đóng cửa hôm 10-5!

New York không lừa London được vì chỉ chạm 2022, tăng 8$ là đã dừng lại để cùng theo đà xuống cùng New York. Mức sâu nhất trong ngày của London 1974, chưa hoàn thành mục tiêu lấp “lỗ trống” trong khu 1974-1965.

Liệu ngày hôm nay 12-5 lấp chăng?

Về lý thuyết, mất mốc 135, New York tiêu cực. Đó là cơ sở tiên quyết để nói London không hôm nay thì thời gian rất gần, chuyện này hoàn tất. Nhưng xoay sở làm sao đừng đóng cửa dưới mức 1965. Em sợ!

NGUYỄN QUANG BÌNH

Nhận định kỹ thuật trên là góc nhìn riêng của người viết về hoạt động giá kỳ hạn trên các sàn cà phê, chỉ dùng  để tham khảo. Tác giả không sử dụng nó cho bản thân/cho người khác vì bất kỳ một mục đích kinh doanh kỳ hạn, hàng thực hoặc một sản phẩm dịch vụ kinh doanh nào. Kỹ thuật thị trường thường là một suy nghĩ và nhận định tức thời và ngắn hạn chứ không có ý định áp dụng cho dài hơi.

Hits: 34