(13-5-2017) Giá hồ tiêu Ấn độ còn mất giá?

Các nhà phân tích thị trường tiêu Ấn độ dự đoán rằng giá hồ tiêu Ấn độ có thể còn giảm. Lý do: sản lượng hồ tiêu nước này năm nay tăng, ước đạt 55.500 tấn so với năm ngoái chỉ 48.500 tấn, quan chức ngành hồ tiêu Ấn độ nói. “Được mùa gây áp lực lên giá,” một vị nói.

Giá hồ tiêu xô tại Kochi xuống mức thấp nhất tính từ cả tháng nay, xuống còn 53.400 INR/tấn, so với mức cao nhất là 57.800 INR cách đây đúng 1 tháng là 11-4-2017.

Giá hồ tiêu xô tại vùng trọng điểm ở Việt Nam quanh mức từ 90-93 triệu đồng/tấn, ngang bằng với mức hồ tiêu cách nay 6 năm tức năm 2011.

QUAN DI SƠN

Hits: 53