Tình hình thu hái cà phê vụ mới ở Brazil

(24-6-2017) Thời tiết vùng cà phê Brazil từ cuối tuần này đến tuần sau ủng hộ cho công tác thu hái vì hanh khô. Nếu như ước báo của Safras&Mercado của Brazil cho rằng sản…