(11-4-2017) Vị thế kinh doanh của các quỹ đầu cơ sẽ nói lên nhiều điều.

thitruongcaphe.net

Tính đến hết ngày khóa sổ liệt kê thứ Ba hàng tuần, ngày gần nhất là 4-4-2017, vị thế kinh doanh tổng hợp gồm cả kỳ hạn và quyền chọn của các quỹ đầu cơ như sau:

Đồ thị 1: Vị thế dư kinh doanh trên sàn NY

Sàn cà phê chè arabica Ice New York vẫn ở vị thế dư mua nhưng đã giảm xuống mức rất thấp chỉ còn 2703 lô-785 lô. Đây cũng là mức thấp nhất tính từ tháng 5-2016 (xem đồ thị 1).

Đồ thị 2: Vị thế dư kinh doanh trên sàn LDN

Sàn kỳ hạn cà phê vối robusta London tăng mạnh lượng hợp đồng dư mua lên 8896 lô thàng 47226 lô, vươn về lại đỉnh cao trong giai đoạn  cuối năm 2016 và đầu năm 2017 (xem đồ thị 2).

NGUYỄN QUANG BÌNH

Hits: 53