(19-6-2018) Vị thế kinh doanh: Lượng dư bán hai sàn cà phê tăng mạnh

Tính đến hết ngày khóa sổ liệt kê thứ Ba hàng tuần, ngày mới nhất là 12-6-2018, vị thế kinh doanh tổng hợp gồm cả kỳ hạn và quyền chọn của các quỹ đầu cơ như sau:

Sàn cà phê chè arabica Ice New York tăng mạnh dư bán với lượng dư bán mới là 48.050 lô tăng từ 37.372 lô (-10.678). Kỷ lục lớn nhất mọi thời đại với 70.577 lô.

Sàn kỳ hạn cà phê vối robusta London tăng lượng dư bán 5.467 lô để lên 22.964 lô.

Xét về khối lượng, vị thế như thế là trung tính nghiên về tích cực. Nhưng tin Mỹ và TQ đang chọi nhau, giá nông sản nhiều sàn hạ. Nên cà phê cũng bấp bênh nên yếu tố tích cực giảm đi phần nào.

PHẠM KỲ ANH

Hits: 108

quang cao